EN / NL

Webdesign

Webdesign is een vorm van toegepaste kunst dat in dienst staat van de gebruikservaring: de essentie van de website hoort voor de bezoeker z.s.m. ondubbelzinnig duidelijk te zijn.

Ontwerp

Vragen die door het ontwerp beantwoord zullen moeten worden:

  • Voor wie is de desbetreffende website bedoelt?
  • Welke boodschap moet duidelijk overkomen?
  • Wat betekent deze boodschap voor de visuele hiërarchie van de elementen in een webpagina?
  • Hoe stelt het ontwerp “het oog” in staat om deze lijn te volgen?

Uitwerking

Vragen ook die door de getrouwe uitwerking van het ontwerp – web-bouw (web-development) – beantwoord zullen moeten worden. Want web-bouw is een ambacht met als elementair gereedschap HTML, CSS en JavaScript.

Optimalisatie

Een website optimaliseren zodat het snel laadt – is een activiteit die vanaf het allereerste begin van web-bouw in m’n achterhoofd zit, want een goed presterende snelle website is een essentiële kwaliteit voor de gebruikservaring.

Wilt U ook een website toegesneden op maat van uw organisatie?

Neem contact met mij op voor een kennismakingsgesprek.

Webdesign

Webdesign is a form of applied art that serves the user experience: the essence of the website should be unambiguously clear to the visitor as soon as possible.

Design

Questions that will have to be answered by the design:

  • Who is the website in question intended for?
  • What message should come across clearly?
  • What does this message mean for the visual hierarchy of the elements in a web page?
  • How does the design enable “the eye” to follow this line?

Elaboration

Questions that will also have to be answered through the faithful elaboration of the design – web construction (web development). Because web building is a craft with HTML, CSS and JavaScript as basic tools.

Optimization

Optimizing a website so that it loads quickly is an activity that is in the back of my mind from the very beginning of web building, because a well-performing fast website is an essential quality for the user experience.

Would you also like to have a website tailored to your organization?

Contact me for a introductory meeting.